Zavod za izvajanje osebne asistence

zavod@pravamisel.si

O zavodu Prava misel

Nekaj informacij o nas

Zavod Prava misel Logatec je zasebni zavod, ki je bilo ustanovljeno leta 2019. Še istega leta smo bili na MDDSZ vpisani v register izvajalcev osebne asistence in začeli izvajati osebne asistence prvemu uporabniku.
Ker nas pri vodenju podjetja Zavod prava misel Logatec vodijo osebne izkušnje vemo, kaj uporabnik potrebuje za boljšo kvaliteto življenja. Potrebe po zagotavljanju storitve po osebni asistenci so narekovale, da danes skrbimo za večje število uporabnikov in zaposlujemo večje število osebnih asistentov. Zaradi obsega del, zaposlujemo tudi strokovne sodelovce z dolgoletno prakso na področju socialnega dela in dela z osebam, katere potrebujejo pomoč.
Naše izkušnje smo vedno pripravljeni posredovati uporabnikom, ki potrebujejo storitev osebne asistence in se v čimvečji meri prilagoditi idividualnim potrebam.

Osebna asistenca

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, kateri v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč, omogoča neodvisno in kakovostno življenje.Storitve osebne asistence prilagajamo konkretnim potrebam posameznega uporabnika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.
Več informacij

Kontakt

Stopimo v stik